T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Siirt Eruh İlçe Halk Kütüphanesi

Gazete-Dergi Okuma Köşesi


Halkımızın süreli yayınlarımızdan istifade etmeleri ve rahat okuma fırsatı bulabilecekleri bir köşe olarak tasarlanmıştır.
                           
                                                       www.kizoa.com_20170829_124042.jpg